X

Patera

| 2003 – 2006 r.

40 x 34 cm

 

znalezione kawałki szkła topione w ogniu palnika, żyłka.

 

foto Stanisław Sielicki

dbielecka_patera_000


POWRÓT DO GALERII