X


27 X 21 X 20 cm cm
szkło sodowe, ornament wykonany w ogniu palnika, cięty, układany, fusing, slumping, szlifowanie, polerowanie

foto Małgorzata Kujda


37,5 X 10,5 X 4,5 cm
szkło sodowe, ornament wykonany w formie z użyciem pudrów szklanych, fusing, slumping, polerowane temperaturą pieca, szlifowanie, metalowy uchwyt

foto Małgorzata Kujda


29 X 11 X 10,5 cm
szkło sodowe, ornament wykonany w ogniu palnika, cięty, układany, fusing, technika hutnicza roll-up, szlifowanie, metalowy uchwyt

realizacja hutnicza  Peter Glosik

foto Małgorzata Kujda


35 X 9 X 7,5 cm
szkło sodowe, ornament wykonany w ogniu palnika, cięty, układany, fusing, slumping, szlifowanie

foto Małgorzata Kujda


23 X 13 X 6 cm
szkło sodowe, ornament wykonany w ogniu palnika, cięty, układany, fusing, slumping, szlifowanie 

foto Małgorzata Kujda


29,8 X 21,5 X 8,3 cm
szkło sodowe, ornament wykonany w ogniu palnika, cięty, układany, fusing, slumping, szlifowanie, polerowanie

foto Małgorzata Kujda
22 X 16 X 2,5 cm   

elementy murrini wykonane w ogniu palnika, układane, zgrzewane, slumping, ceramiczny talerzyk

foto Justyna Żak
foto Małgorzata Kujda
foto Małgorzata Kujda

24 X 6,5 cm
elementy struktur wykonane w ogniu palnika,  cięte, układane, zgrzewane, roll-up, wykończenie szlifierskie
realizacja hutnicza Peter Glosik

foto Stanislaw Sielicki

14,5 X 11,5 X 13,5 cm
 
elementy struktur wykonane w ogniu palnika, cięte, układane, zgrzewane, roll-up, wykończenie szlifierskie

realizacja hutnicza Peter Glosik
 
foto Małgorzata Kujda